top of page

Service Points

Pizza tươi của PIZZA HERE được đóng gói hút chân không, cấp đông ngay lập tức và gửi đến các đối tác của chúng tôi để được làm chín trong lò nướng nhiệt độ cao đặc biệt

bottom of page